Get Adobe Flash player
אודותינו

מרגישים בבית

בית האבות ע"ש ליאון רקנאטי הוקם בשנת תשי"ז 1956 על גבעה ירוקה בקרית מטלון בפתח-תקוה. המיקום המיוחד של בית האבות, נבחר בהתאם לצורכי האוכלוסייה המבוגרת – השקט, השלווה והרוגע, מעניקים לדיירים איכות חיים גבוהה.

מתוך רצון לכבד ולהנציח את זכרו של מר ליאון רקנאטי ז"ל, האיש הדגול, שלפני עליתו ארצה, היה נשיאה של קהילת סלוניקי שביוון ומאישיה הבולטים, החליט ועד "אגודת מטבח זול לנצרכים" להקים בית אבות שיישא את שמו.
מאז ומתמיד הייתה משפחת רקנאטי פעילה ומעורבת בועד המנהל של בית האבות, וכיום, מר ליאון רקנאטי הנכד חבר בועד המנהל של הבית.

העמותה הוקמה ע"י ועד "אגודת מטבח זול לנצרכים", עולי העיר סלוניקי שביוון, במטרה להיטיב עם בני הקהילה הסלוניקאית בארץ. קהילה זו הצטמצמה במשך השנים, והיום מתקבלים דיירים יוצאי ארצות הבלקן, דוברי לאדינו ו/או צרפתית (יוון, תורכיה, בולגריה, יוגוסלביה ומצרים).

מיום הקמתו, פועל בית האבות כעמותה ציבורית רשומה, בפיקוח משרד הרווחה-השרות לזקן ומשרד הבריאות. הבית מתנהל בהתאם לתקנון שנקבע ע"י המייסדים, חברי העמותה, חברי המועצה וחברי הועד המנהל. תפעול בית האבות מבוקר על ידי ועדת ביקורת הנבחרת באספה הכללית של העמותה.

בבית האבות שלוש מחלקות : עצמאים , תשושים וסיעודית המתאימות לכל מצב תפקודי בו נמצא הדייר. בימים אלה קיבלה מחלקת העצמאים של בית האבות הכרה כדיור מוגן המאפשר לזכאים להנות מחוק סיעוד ובאמצעותו לקבל טיפול אישי, טיטולים ואישור להעסקת עובד זר.

Veje's buena  - זקנה טובה!
 

  

מרגישים בבית

בית האבות ע"ש ליאון רקנאטי הוקם בשנת תשי"ז 1956 על גבעה ירוקה בקרית מטלון בפתח-תקוה. המיקום המיוחד של בית האבות, נבחר בהתאם לצורכי האוכלוסייה המבוגרת – השקט, השלווה והרוגע, מעניקים לדיירים איכות חיים גבוהה.

מתוך רצון לכבד ולהנציח את זכרו של מר ליאון רקנאטי ז"ל, האיש הדגול, שלפני עליתו ארצה, היה נשיאה של קהילת סלוניקי שביוון ומאישיה הבולטים, החליט ועד "אגודת מטבח זול לנצרכים" להקים בית אבות שיישא את שמו.
מאז ומתמיד הייתה משפחת רקנאטי פעילה ומעורבת בועד המנהל של בית האבות, וכיום, מר ליאון רקנאטי הנכד חבר בועד המנהל של הבית.

העמותה הוקמה ע"י ועד "אגודת מטבח זול לנצרכים", עולי העיר סלוניקי שביוון, במטרה להיטיב עם בני הקהילה הסלוניקאית בארץ. קהילה זו הצטמצמה במשך השנים, והיום מתקבלים דיירים יוצאי ארצות הבלקן, דוברי לאדינו ו/או צרפתית (יוון, תורכיה, בולגריה, יוגוסלביה ומצרים).

מיום הקמתו, פועל בית האבות כעמותה ציבורית רשומה, בפיקוח משרד הרווחה-השרות לזקן ומשרד הבריאות. הבית מתנהל בהתאם לתקנון שנקבע ע"י המייסדים, חברי העמותה, חברי המועצה וחברי הועד המנהל. תפעול בית האבות מבוקר על ידי ועדת ביקורת הנבחרת באספה הכללית של העמותה.

בבית האבות שלוש מחלקות : עצמאים , תשושים וסיעודית המתאימות לכל מצב תפקודי בו נמצא הדייר. בימים אלה קיבלה מחלקת העצמאים של בית האבות הכרה כדיור מוגן המאפשר לזכאים להנות מחוק סיעוד ובאמצעותו לקבל טיפול אישי, טיטולים ואישור להעסקת עובד זר.

Veje's buena  - זקנה טובה!