Get Adobe Flash player
חברי עמותת בית אבות רקנאטי

מנכ"ל בית האבות
 


* חברי מועצת בית האבות שנבחרו באסיפה הכללית שנערכה בתאריך: 24.6.2010

* * חברי ועד מנהל בית האבות שנבחרו בישיבת המועצה שנערכה בתאריך:
24.6.2010
 

 

**קרסו שלמה     נשיא
**בורלא יצחק     יו"ר
אלוף אפי
אלכסנדר תמר פרופ'
**אלקלעי אברהם
אנג'ל דוד
ארניה ניסים פרופ'
אשד אלי
בוסנק איתן
בורטניק רשל
בז'ה אברהם פרופ'
בירו תלמה
בכר דוד דר'
בכר ויקטור
בכר יוסי דר'
בכר מנחם עו"ד
בכר ראובן
*בן יהודה יוסי
בן עמי דוד
בן פורת יורם
*ברכה יוסי
**גבניץ נסים
*גולדשטיין יוני
גומל ניסים
דה ליאון יוסי
הדר גילה דר'
הופמן חמדה
הצבי יהודה
*הכהן יצחק
**העליון משה
וולף רחל
ונטורה שלמה
ונציה יהודה
חגואל הנרי
טולדנו רוני
טולדנו רינה
יואל מרסל
*יובל רקנאטי יהודית
כהן אברהם ד"ר
כהן אלי עו"ד
*כהן בסים
כהן-סראנו מתילדה
לוי גבי גונן
**לוי מרסל
לוין גבי
מגריזו שלמה
מולכו רפאל
מוטלואוג'לו ג'ו
מזרחי צ'לה
מנוח רמי עו"ד
מרקוס אברהם
**מתיה סמי
נושימובסקי זיוה
סולמה חמדה
סוריאנו מריו
*סידי ניסים
*סלטי סלים
*סרנגה שמעון
עוסיני מואיז
עובדיה זלדה
עזרתי ברוך
עזרתי שמואל
*עמנואל ראובן
עשהאל אריה
פיטליון טל טובה דר'
פיטשון שלמה
פלורנטין הקטור
פנחסי יוסי
פראן שלמה
פרנקו יפה
פרנקו לאון
צ'קים בונדי
קטן אבי
קרסו חיים
*רומנו אברהם
רומנו חיים
רומנו שמואל עו"ד דר'
רוסו חיים
ראסיאל יעקב דר'
רפאל שמואל פרופ'
רקנאטי אודי
**רקנאטי ליאון
**רקנאטי דניאל
רקנאטי לני
רקנטי שמואל
שאלתיאל ראול
שאול משה
שיפרוט רפאל

 

Veje's kon liviane's  - זיקנה עם קלילות !

מנכ"ל בית האבות
 


* חברי מועצת בית האבות שנבחרו באסיפה הכללית שנערכה בתאריך: 24.6.2010

* * חברי ועד מנהל בית האבות שנבחרו בישיבת המועצה שנערכה בתאריך:
24.6.2010
 

 

**קרסו שלמה     נשיא
**בורלא יצחק     יו"ר
אלוף אפי
אלכסנדר תמר פרופ'
**אלקלעי אברהם
אנג'ל דוד
ארניה ניסים פרופ'
אשד אלי
בוסנק איתן
בורטניק רשל
בז'ה אברהם פרופ'
בירו תלמה
בכר דוד דר'
בכר ויקטור
בכר יוסי דר'
בכר מנחם עו"ד
בכר ראובן
*בן יהודה יוסי
בן עמי דוד
בן פורת יורם
*ברכה יוסי
**גבניץ נסים
*גולדשטיין יוני
גומל ניסים
דה ליאון יוסי
הדר גילה דר'
הופמן חמדה
הצבי יהודה
*הכהן יצחק
**העליון משה
וולף רחל
ונטורה שלמה
ונציה יהודה
חגואל הנרי
טולדנו רוני
טולדנו רינה
יואל מרסל
*יובל רקנאטי יהודית
כהן אברהם ד"ר
כהן אלי עו"ד
*כהן בסים
כהן-סראנו מתילדה
לוי גבי גונן
**לוי מרסל
לוין גבי
מגריזו שלמה
מולכו רפאל
מוטלואוג'לו ג'ו
מזרחי צ'לה
מנוח רמי עו"ד
מרקוס אברהם
**מתיה סמי
נושימובסקי זיוה
סולמה חמדה
סוריאנו מריו
*סידי ניסים
*סלטי סלים
*סרנגה שמעון
עוסיני מואיז
עובדיה זלדה
עזרתי ברוך
עזרתי שמואל
*עמנואל ראובן
עשהאל אריה
פיטליון טל טובה דר'
פיטשון שלמה
פלורנטין הקטור
פנחסי יוסי
פראן שלמה
פרנקו יפה
פרנקו לאון
צ'קים בונדי
קטן אבי
קרסו חיים
*רומנו אברהם
רומנו חיים
רומנו שמואל עו"ד דר'
רוסו חיים
ראסיאל יעקב דר'
רפאל שמואל פרופ'
רקנאטי אודי
**רקנאטי ליאון
**רקנאטי דניאל
רקנאטי לני
רקנטי שמואל
שאלתיאל ראול
שאול משה
שיפרוט רפאל

 

Veje's kon liviane's  - זיקנה עם קלילות !