Get Adobe Flash player
ספרים למכירה

גברת\אדון נכבד\ה

אנו שמחים להודיעך שניתן לרכוש בבית האבות את המוצרים הבאים:

 

שם הספר

המחבר

המחיר

"Las Angustias del Enferno"

משה העליון

25

From Greece to Birkenau

Leon Cohen

25

Histoire des Israelites de Salonique

Joseph Nehama

50

La communaute Roomaniote

Joseph Nehama

25

Periode de Stagnation

Joseph Nehama

25

L'age d'or du Sefaradisme Salonicien

Joseph Nehama

25

אנציקלופדיה לחכמי תורכיה

שמעון ואנונו

180

בשערי סאלוניקי

ברוך עוזיאל

25

גינזך סלוניקי

ברוך עוזיאל

25

דיסק של מבחר שירי לאדינו,

בית אבות ליאון רקנאטי

50

דעת לנבון

דר' אבנר פרץ

80

הגדת פסח עם תרגום ללאדינו

זלדה עובדיה

50

המגדל הלבן

יוסף בן פנחס עוזיאל

75

המילון המקיף לאדינו-עברי

דר' אבנר פרץ 

180

זיקנתך כבחרותך

מתילדה כהן-סראנו

50

זעקה למחר

ברי נחמיאס

25

ידי משה - איכה

רבי משה אלמושנינו

25

ידי משה - קהלת

רבי משה אלמושנינו

25

יהדות ויוונות נוצרית

צבי אנקורי

25

יהדות יוון בחורבנה

 

25

יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים

דוד בנבנישטי

25

יהודים בדרכי-השיירות של מקדוניה

חנה יעקבסון

25

ימי הסהר

פרפ' מינה רוזן

50

כבשה ברחובות ירושלים

רחל פרחי

25

לבשל בטעם לאדינו

מתילדה כהן - סראנו

168

לעת כזאת

פרופ' תמר אלכסנדר ודר' שושנה וייך-שחק

25

לשון ג'ודזמו

דוד מ' בוניס

50

מהמגדל הלבן לשערי אושוויץ

יעקב חנדלי

25

מילה בשעתה זהב מעלתה

פרופ' תמר אלכסנדר ופרופ' יעקב בן-טולילה

150

מילון עברי-לאדינו לאדינו-עברי

מתילדה כהן-סראנו

160

מפתח לשו"ת

ר' שמואל די מדינה

25

נוצת הזהב

משה אטיאס

25

נתיבי שאול

פרופ' שמואל רפאל

100

סבא הולך לבית אבות

גילה יוסט-דגני

10

ספר אוסף שירים בלאדינו

מתילדה כהן-סראנו

50

דיסק – ספרדים מדור לדור

מחזמר בלאדינו

40

דיסק – געגועים

שירים ספרדיים – יהודיים חדשים

40

דיסק – בעלים ונשים

ארבע מחזות זמר קומיים בלאדינו

40

דיסק – מבחר שירי לאדינו

בחסות בית אבות ליאון רקנאטי

40

דיסק – משוררי זהב

רומנסות ספרדיות ומשירת יהדות ספרד

40

דיסק - ארבולאס

שירים בלאדינו – שני דיסקים

80

קושטא-שלוניקי-פטרס

רבקה כהן

25

שאלוניקי עיר ואם בישראל

הספר המקורי

200

שאלוניקי שלי

אלי חסיד

25

שמונה ספורים בצבע ספרדי

יהודה הצבי

20

שמחת פורים

פרופ' תמר אלכסנדר ובן ציון נחמיאס

70

תרגומי הלאדינו לפרקי אבות

אורה (רודריג) שורצולד 25

 

כל המוצרים הנ"ל ניתנים לרכישה כמתנה מקורית.

אני ממליץ ומבקש ממך לרכוש מוצרים הנ"ל, ובכך להיות שותף לפיתוחו ושגשוגו של בית האבות ולסייע לזקנים, הזקוקים לשירותנו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירן יוסף בטלפון מספר 9185707- 03


בתודה ובברכה

רוני ארניה
מנכ"ל

גברת\אדון נכבד\ה

אנו שמחים להודיעך שניתן לרכוש בבית האבות את המוצרים הבאים:

 

שם הספר

המחבר

המחיר

"Las Angustias del Enferno"

משה העליון

25

From Greece to Birkenau

Leon Cohen

25

Histoire des Israelites de Salonique

Joseph Nehama

50

La communaute Roomaniote

Joseph Nehama

25

Periode de Stagnation

Joseph Nehama

25

L'age d'or du Sefaradisme Salonicien

Joseph Nehama

25

אנציקלופדיה לחכמי תורכיה

שמעון ואנונו

180

בשערי סאלוניקי

ברוך עוזיאל

25

גינזך סלוניקי

ברוך עוזיאל

25

דיסק של מבחר שירי לאדינו,

בית אבות ליאון רקנאטי

50

דעת לנבון

דר' אבנר פרץ

80

הגדת פסח עם תרגום ללאדינו

זלדה עובדיה

50

המגדל הלבן

יוסף בן פנחס עוזיאל

75

המילון המקיף לאדינו-עברי

דר' אבנר פרץ 

180

זיקנתך כבחרותך

מתילדה כהן-סראנו

50

זעקה למחר

ברי נחמיאס

25

ידי משה - איכה

רבי משה אלמושנינו

25

ידי משה - קהלת

רבי משה אלמושנינו

25

יהדות ויוונות נוצרית

צבי אנקורי

25

יהדות יוון בחורבנה

 

25

יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים

דוד בנבנישטי

25

יהודים בדרכי-השיירות של מקדוניה

חנה יעקבסון

25

ימי הסהר

פרפ' מינה רוזן

50

כבשה ברחובות ירושלים

רחל פרחי

25

לבשל בטעם לאדינו

מתילדה כהן - סראנו

168

לעת כזאת

פרופ' תמר אלכסנדר ודר' שושנה וייך-שחק

25

לשון ג'ודזמו

דוד מ' בוניס

50

מהמגדל הלבן לשערי אושוויץ

יעקב חנדלי

25

מילה בשעתה זהב מעלתה

פרופ' תמר אלכסנדר ופרופ' יעקב בן-טולילה

150

מילון עברי-לאדינו לאדינו-עברי

מתילדה כהן-סראנו

160

מפתח לשו"ת

ר' שמואל די מדינה

25

נוצת הזהב

משה אטיאס

25

נתיבי שאול

פרופ' שמואל רפאל

100

סבא הולך לבית אבות

גילה יוסט-דגני

10

ספר אוסף שירים בלאדינו

מתילדה כהן-סראנו

50

דיסק – ספרדים מדור לדור

מחזמר בלאדינו

40

דיסק – געגועים

שירים ספרדיים – יהודיים חדשים

40

דיסק – בעלים ונשים

ארבע מחזות זמר קומיים בלאדינו

40

דיסק – מבחר שירי לאדינו

בחסות בית אבות ליאון רקנאטי

40

דיסק – משוררי זהב

רומנסות ספרדיות ומשירת יהדות ספרד

40

דיסק - ארבולאס

שירים בלאדינו – שני דיסקים

80

קושטא-שלוניקי-פטרס

רבקה כהן

25

שאלוניקי עיר ואם בישראל

הספר המקורי

200

שאלוניקי שלי

אלי חסיד

25

שמונה ספורים בצבע ספרדי

יהודה הצבי

20

שמחת פורים

פרופ' תמר אלכסנדר ובן ציון נחמיאס

70

תרגומי הלאדינו לפרקי אבות

אורה (רודריג) שורצולד 25

 

כל המוצרים הנ"ל ניתנים לרכישה כמתנה מקורית.

אני ממליץ ומבקש ממך לרכוש מוצרים הנ"ל, ובכך להיות שותף לפיתוחו ושגשוגו של בית האבות ולסייע לזקנים, הזקוקים לשירותנו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירן יוסף בטלפון מספר 9185707- 03


בתודה ובברכה

רוני ארניה
מנכ"ל