Get Adobe Flash player
ליאון רקנאטי

 

שם: ליאון רקנאטי

תפקיד:חבר ועד המנהל

יליד תל - אביב יו"ר ומנכ"ל גלנרוק ישראל בע"מ.

השכלה: בעל תואר שני במנהל עסקים -אוניברסיטה העברית בירושלים .

תואר ראשון בכלכלה - האונברסיטה העברית , ירושלים.

הגימנסיה העברית הרצליה - תל - אביב 1966 הכרמל (בשמו החדש : גבריאלי)-בי"ס יסודי , תל - אביב .

בעל דוקטורט של כבוד מהטכניון - המכון הישראלי לטכנולוגיה 1999 .

בעל דוקטורט של כבוד מאונברסיטת ת"א 2001

חבר בגופים ציבוריים שונים:

* יו"ר מועצת המנהלים - המוזיאון הלאומי למדע .
* סגן יו"ר - האגודה למלחמה בסרטן .
* יו"ר הועדה לפיתוח הקמפוס , אונברסיטת ת"א.
* חבר המנהלים - אונברסיטת ת"א .
* חבר המנהלים - האוניברסיטה העברית , ירושלים .
* חבר המנהלים - הטכניון , המכון הישראלי לטכנולוגיה .
* חבר המנהלים - מכון ויצמן למדע .
* חבר המנהלים - מוזיאון ת"א לאמנות.
* חבר במתן - מרכז לתיאטרון ניסיוני .
* חבר ב"פרויטק הקולנוע" - פרוןיקט משותף של קרן יהושע רבינוביץ ת"א.
* חבר ועד מנהל של בית אבות ליאון רקנאטי .
* חבר המנהלים של מרכז חיים הרצוג ללימודי המזרח התיכון ודיפלומטיה.
* חבר מנהלים של המכון למדיניות בינ"ל למלחמה בטרור .
* אימפקט - קרן מלגות אמריקאית לחיילי צה"ל .

 

שם: ליאון רקנאטי

תפקיד:חבר ועד המנהל

יליד תל - אביב יו"ר ומנכ"ל גלנרוק ישראל בע"מ.

השכלה: בעל תואר שני במנהל עסקים -אוניברסיטה העברית בירושלים .

תואר ראשון בכלכלה - האונברסיטה העברית , ירושלים.

הגימנסיה העברית הרצליה - תל - אביב 1966 הכרמל (בשמו החדש : גבריאלי)-בי"ס יסודי , תל - אביב .

בעל דוקטורט של כבוד מהטכניון - המכון הישראלי לטכנולוגיה 1999 .

בעל דוקטורט של כבוד מאונברסיטת ת"א 2001

חבר בגופים ציבוריים שונים:

* יו"ר מועצת המנהלים - המוזיאון הלאומי למדע .
* סגן יו"ר - האגודה למלחמה בסרטן .
* יו"ר הועדה לפיתוח הקמפוס , אונברסיטת ת"א.
* חבר המנהלים - אונברסיטת ת"א .
* חבר המנהלים - האוניברסיטה העברית , ירושלים .
* חבר המנהלים - הטכניון , המכון הישראלי לטכנולוגיה .
* חבר המנהלים - מכון ויצמן למדע .
* חבר המנהלים - מוזיאון ת"א לאמנות.
* חבר במתן - מרכז לתיאטרון ניסיוני .
* חבר ב"פרויטק הקולנוע" - פרוןיקט משותף של קרן יהושע רבינוביץ ת"א.
* חבר ועד מנהל של בית אבות ליאון רקנאטי .
* חבר המנהלים של מרכז חיים הרצוג ללימודי המזרח התיכון ודיפלומטיה.
* חבר מנהלים של המכון למדיניות בינ"ל למלחמה בטרור .
* אימפקט - קרן מלגות אמריקאית לחיילי צה"ל .